Місто в «Системі»

Якщо міська рада в нашій Системі, то всі депутати як на долоні. Ми знаємо, скільки вони відвідали, прогуляли, з ким голо­сують син­хрон­но і як голосують за важливі міські полі­тики, навіть якщо для цього треба проаналізу­вати їх по­ведінку на сесіях за три останні роки. Можна також оцінити пове­дін­ку фракцій і знай­ти реальну коаліцію чи опози­цію в місті.

Розділ «Політики»

Оцінити чи сходяться слова депутата з його голосуваннями на сесії – легко! Якщо хтось розпо­відає про збереження істо­ричних зна­хі­док, але голосує за створення торгівель­ного центру на їх місці, тут це можна швидко перевірити.

На сайті міста є кнопка «Політики» і там важливі голосу­вання ради скла­дено по темах, всередині них можна побачити як за цю полі­тику голосує кожен депутат.

Створіть цікаву Політику!

Всі ходи записані

Кожен відвідувач – співавтор. Всі користу­вачі мають рівні права і безкоштовний доступ. Будь-яка зміна голосування чи політики запи­сується і одразу стає публіч­ною. Нічого не можна видалити. Історія змін доступна для повної прозорості і побудови довіри до робо­ти авторів і співавторів політик.

Your browser doesn't support SVG

Депутат міськради – Твій представник

Це Ти делегував його в орган місцевого само­врядування. Ти наділив його владними повно­важеннями. Тож контролюй свого обранця. Чи ходить він на засідання? Чи голосує за рішення, які важливі для Тебе і решти містян? Чи дотримується фракційної або партійної дисципліни і за яких умов її порушує?

На цьому сайті Ти зможеш контролювати свого депутата, не встаючи з-за комп’ютера. Ти знатимеш, скільки разів депутат прогуляв, які рішення підтримав. Сервіс дасть Тобі доступ до повного списку голосувань. А також - проілюструє для Тебе сумісність голосувань візуалізацією (на скільки співпадають позиції різних фракцій).