1 голосувань

  1. Прийнятий

    46 голосувань 75% Присутність

Ти можеш також переглянути перелік Голосувань, Політик та Депутатів.