1 голосувань

  1. Прийнятий

    63 голосування 81% Присутність

Ти можеш також переглянути перелік Голосувань, Політик та Депутатів.